Teamworkshop: Vitaal Ouder Worden in je (levens)loopbaan!

Workshop ochtend voor Teams, die duurzame inzetbaarheid en hun veerkracht willen vergroten.

*de workshop was fantastisch en supergoed, ik heb veel zelfkennis gekregen. Het lijkt ineens niet meer zo erg om bij ‘oudere werknemers’ te horen!* 

Wat is het? Vitaal Ouder Worden heeft betrekking op alle Levensgebieden. Je bent vitaal met de volgende persoonlijke eigenschappen: positieve emoties, introspectief zijn, energie, zelfvertrouwen, betrokkenheid, zelfstandig, zinvol/betekenisvol bezig zijn(gevoel), er toe doen, sociale contacten hebben.

Ouder Worden op een vitale manier is aansluiten bij je levenssituatie en het vermogen om doelen te realiseren.

Doelen blijven stellen en uitdagingen aangaan hoe doe je dat?

Creatieve workshop VitaliteitIn de levensfase vanaf 42 jaar speelt het schenken vanuit je kern een grote rol. De fysieke lijn gaat naar beneden, maar de mentale juist naar boven. Je kunt kiezen voor een nieuw Elan of voor afbouw.

Mentale capaciteiten, die toenemen zijn: relativeringsvermogen (flexibiliteit), gerichtere inzet van energie, ervaring, kennis en wijsheid, nauwkeurigheid, verantwoordelijkheidsbesef, loyaliteit/
Programma

Levenspanorama: je eigen levens- en loopbaanverhaal in beeld, betekenis geven aan zinvolle verbanden

De relatie tussen de binnen-en de buitenwereld ontdekken door een innerlijke reis te maken

Oefeningen om los te laten

Inspiratiebronnen vinden*

Schrijfopdracht: je toekomstige zelf over …. jaar

voorbeeld van een *Foto associatieopdracht: kies een foto uit, die verbeeldt wat jouw inspiratiebron en drijfveren zijn in je leven. Bergtoppen. Weidsheid. Ambitie is om de toppen te bereiken!
foto 2. bloesemtakken, bloei, sereen, fijntjes. Drijfveer: ik wil mezelf zijn

Toekomstgericht actieplan: bedenk iets creatiefs/geks om je doel te bereiken; wat is je eerste stap

Werkwijze: creatieve en meditatieve oefeningen

Vervolgworkshop-thema’s

Loslaten wat niet langer functioneel is in je gedrag- en denkpatronen
Contact maken met je kernboodschap, waar moet het wel om gaan
Integratie in je dagelijks leven en werk. Zingevingsfactoren in je werk: wat zijn de voorwaarden?

 

 

Kosten per dagdeel voor een team van max. 8 leden € 850

Locatie in overleg