Biografisch coachen wat is dat eigenlijk?

De methode Biografisch Coachen

Het persoonlijke levensverhaal is de meest in het oog springende vorm waarin mensen reflecteren over zichzelf, hoe het leven is vormgegeven en wat je er mee wilt.
De methode kent een congruente structuur waarin het denken over de feiten uit het verleden, het ervaren van het heden en de keuzes voor de nabije toekomst centraal staan.

Biografisch coachenDoor op deze manier te werken worden er betekenisvolle verbanden zichtbaar in de levensloop en loopbaan, die van wezenlijk belang zijn!

 

Biografisch onderzoek helpt bij het structureren van je leven en er zin aan te geven, waardoor een gevoel van coherentie en stabiliteit ontstaat. Wat je hebt meegemaakt in je eigen levensloop geeft inzicht in bijzondere gebeurtenissen, ontmoetingen, keerpunten en patronen.
Herkennen en verbinden van Levensthema’s in je levensfasen leveren de rode draden op, die richting geven aan je ontwikkeling!

Rol van de coach: zonder oordeel kijken en luisteren naar het levensverhaal van de coachee. De drieslag verleden-heden-toekomst en alle Levensgebieden zijn belangrijke bouwstenen!

In loopbaan- en coaching trajecten is het uitgangspunt altijd een vraag, die in het heden speelt. De innerlijke en uiterlijke ontwikkeling (binnen-buitenwereld) staan soms ver van elkaar af, wat iemand doet past niet bij wie hij/zij werkelijk is en deze spanning is duidelijk voelbaar.

Problemen worden minder zwaar en je kunt snel het heft in eigen handen nemen door ‘boven’ je eigen verhaal te hangen. Je krijgt innerlijke rust omdat de dingen op hun plaats vallen en je uiteindelijk voorbij je eigen verhaal kunt kijken. Het verhaal waarmee je jezelf zo vaak vastlegt. 

Creatieve werkwijze: beelden maken het onzegbare zegbaar…..

Je bestemming en onbewuste mogelijkheden komen tot leven door symbolen, kleuren en metaforen in het verbeelden van je levensverhaal. Door het tekenen van een levenspanorama en je droombeeld vindt er werkelijk een bevrijdende transformatie plaats!

Dit is de meest fascinerende manier om het onbenoembare zichtbaar te maken en hiervan bewust te worden. Geeft veel nieuwe inzichten.

 

De biografische tekening is een direct beeld, waardoor je echt kunt doorpakken en veel diepgang bereiken. Ook biedt het ruimte om creatief te experimenteren en een ander beeld te laten ontstaan: Merelworkshop 2015

*Specifieke doelgroepen zoals
Re-integratie bij kanker, Burn-out en stress, keuzedilemma’s, verlies en zingeving, 55+( derde leeftijd)

 

Lees verder:

Biografisch coach, korte post-hbo opleiding.

Ans van Holst & Ellen van Bruggen. Workshops Biografisch coachen.

Prinsenberg G(2019) Biografisch leren en werken. Het levensverhaal in kaart brengen. Amsterdam. SWPbook

Prinsenberg G(2014) Het belang van het levensverhaal in de derde leeftijd. http://www.swpbook.com/

Ans van Holst & Sonja Cunes. Workshop 50+ Nou en, coachen van ouderen in hun (levens)loopbaan

Onderzoek Kunstzinnige werkvormen in Loopbaancoaching door Julien Penning:
De kleurrijke gereedschapskist 2015