De kleurrijke gereedschapskist van loopbaancoaches

“Het gaat altijd over wat raakt je, wat voel je erbij, waar zit je emotie”

Een onderzoek door Julien Penning(HBO Kunstzinnige therapie) naar welke methoden er door CMI gecertificeerde “kunstzinnige” loopbaancoaches worden gebruikt, mei 2015

Interview met Ans:

Visie op loopbanen. Soms is een beroep iets wat bij een bepaalde fase past, aldus Ans van Holst. Ze stelt dat hetgeen waar iemand voor gestudeerd heeft bijvoorbeeld, helemaal niet het beroep hoeft te zijn waar die persoon zich uiteindelijk echt goed bij voelt. Volgens Van Holst is het belangrijk dat het beroep verbonden wordt met de oorspronkelijke drijfveren. Waar vindt de wilskracht zijn oorsprong in: komt deze vanuit de binnen- of de buitenwereld.

De kracht van kunstzinnige werkvormen
Door zich rechtstreeks met het gevoel en de eigen innerlijke wereld te verbinden, kan men duidelijker ervaren en zien, aan de hand van het gemaakte kunstzinnige werk, wat goed aanvoelt en wat niet. Het (soms verouderde) mentale verhaal wordt dan even buiten beschouwing gelaten en de ervaring, het kunstzinnige werk en de manier van werken spreken dan voor zichzelf.Workshop biografisch coachen

Van Holst beschrijft dat door de ratio los te laten en echt onbevooroordeeld te kijken naar het beeld, het mensen een hele andere kant van dingen kan laten zien op een manier zoals ze het nog niet bekeken hadden. Ze beschrijft het kunstzinnig werken (en daarmee ook het kunstzinnige werk zelf) als de ruggengraat van het hele loopbaantraject wat een gevoel van overzicht aanreikt en de cliënt verbinding laat houden met alle ontdekkingen die er zich gaandeweg in het traject voordoen.

Werkwijze
Ook zij begint het loopbaantraject altijd met een kennismakingsgesprek waarin ze onderzoekt waar de loopbaanvraag over gaat en beslist op basis daarvan de insteek van de volgende bijeenkomst. Ze kijkt dan of het van belang is om het verleden, heden en toekomst in kaart te brengen of dat het bijvoorbeeld nodig is om een situatie uit het heden eerst te verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een conflict met collega’s of de werkgever). Van Holst verteld dat veel van haar cliënten een tekort aan energie ervaren. In de 2e bijeenkomst laat ze deze cliënten dan ook werken aan  de energiecirkel met de 5 dimensies, om in beweging te komen.

Zij verteld dat ze uiteindelijk altijd opzoek is naar de verbinding tussen het verleden, het heden en de toekomst. Een eerste aanzet hiertoe gebeurd vaak aan de hand van het zoeken naar beelden (bijvoorbeeld door middel van beeldkaarten) die de cliënt aanspreken en aanmoedigen om zich te verbinden met het eigen verhaal op een dieper gelegen niveau
Hierdoor ontstaat er een verbinding met het gevoel; met dat wat er werkelijk leeft. Van daaruit kan ze ervoor kiezen om de cliënt een levenspanorama (biografisch werk) te laten maken. Dit kan de cliënt mee naar huis nemen en zorgt voor structuur en houvast..

.

Werkvormen Van Holst:

– Beeld- en spelkaarten;

– Energiecirkel(Van Holst);

– Kernkwadrant (Ofman);

– Elementenleer (Van Holst&Hoogendijk);

– De waardenwaaier(Van Holst);

– Biografisch werk: de levenslijn en het levenspanorama (Prinsenberg);

– Teken/schilderoefening: Naar aanleiding van een visualisatie/beeld wordt er een tekening of schildering gemaakt;

– Biografische schrijfoefeningen, o.a.: “Kralen rijgen” (opschrijven van alle ontmoetingen met mensen die voor de persoon belangrijk zijn geweest en die te beschrijven en de eigenschappen die mensen hadden, en welk thema daar dan uitkomt, of alleen wat zijn de hoogtepunten in je leven geweest);

– (Familie) tafelopstellingen met poppetjes of edelstenen.