Organisatie Coach

OPLEIDINGSTRAJECT tot ORGANISATIE COACH voor senior adviseurs

Je wilt experimenteren met organisatie- en teamcoaching vanuit jouw rol als loopbaanprofessional. Kennis opdoen over organisatiecultuur, organisatiestructuur en veranderingsprocessen.

  • voor loopbaanadviseurs met vijf tot zeven jaar begeleidingservaring
  • CMI-toetsingscriteria
  • voorbereiding op CMI certificering op B- en C-niveau
  • individueel en flexibel programma

Je wilt adviseren op strategisch niveau en een steentje bijdragen aan organisatieontwikkeling en dat ook in praktijk brengen.

Je zoekt verdieping in het omgaan met zingevingsthema’s en het plaatsen van loopbaanvraagstukken in een organisatie context.

Workshop Biografisch coachen met ouderen

Inhoud

Zeven bijeenkomsten van gemiddeld twee uur, vijf modulen. Of kies de module(n) waar je behoefte aan hebt.

  • Startfase en Oriëntatie.Persoonlijke en beroepsmatige leerdoelen; proefprojecten
  • Biografisch onderzoek. Levenspanorama van de coach/adviseur: Beroep en Persoon;  Betekenis van het eigen verhaal (tekening en tekst); Grondhouding en identiteit van de adviseur; Uiterlijke- en innerlijke biografische lijn; metaforen; Levensfasen en levensthema´s; Polariteiten; Biografie en Kernkwadrant
  • De rol en vaardigheden van de adviseur. Cultuurdiagnose; Strategisch beleid in organisaties; Verschillende fasen in een veranderingsproces, de rollen van de adviseur daarin; Teamcoaching– en adviesvaardigheden
  • Visieontwikkeling op organisaties in relatie tot het vakgebied. De ideale organisatie; Eigen competenties, waarden en ontwikkelthema’s; Biografie van de organisatie; Toekomstige arbeidsrelaties; Verandertraject ontwerpen met interventiemethoden
  • Ondernemerschap en Evaluatie. Unique selling points, eigen producten, doelgroepen en markten(profiel); Marketing-Mixplan van de coach; Evaluatie en professioneel actieplan

Kosten € 2.195 voor zeven bijeenkomsten, incl. syllabus, intervisiecoaching en supervisie

Werken met Ans is een feest, zij is inspirerend, deskundig en wijs.

Ik heb bij Ans de opleiding tot organisatie coach gevolgd. Dit heeft mij nieuwe inzichten gegeven en verrassende resultaten opgeleverd. Ik heb geleerd om verbinding te maken met mijn eigen levensthema’s en hoe ik hiermee om kan gaan als loopbaanprofessional. Ook voel ik me nu meer verbonden met de organisatie”. GerardvdN

Geweldige resultaten-Deskundige-Waar voor uw geld