Training & Coaching

Probleemoplossing in organisaties.

Het uiteindelijke doel voor het oplossen van problemen in organisaties en teams is te laten ervaren dat iedereen eigenschappen bezit die hij/zij nodig heeft om te veranderen. Er doen zich allerlei problemen voor zoals wantrouwen of onderhuidse conflicten, die zijn ontstaan door externe factoren of door interne veranderingen op de werkplek. Soms zitten teamleden niet lekker in hun vel of durven elkaar niet aan te spreken. Geen goede sfeer, weinig werkplezier, meer ziekteverzuim en meer verloop zijn de gevolgen daarvan.

Teamcoaching, werkreflectie, intervisie, helpt om hierin verbetering te brengen.

Intervisiecoaching krachtige stimulans voor het zelfsturend vermogen van het team of groep professionals.

Individuele coaching is vooral effectief bij persoonlijk ervaren lastige werksituaties. Hoge werkdruk, conflicten, het omgaan  met leidinggevenden en management, keuzeproblemen.

Ondernemen met inspiratie is teamcoaching voor kleinschalige ondernemingen met een marketingdoel.