Individuele coaching

Individuele coachingpersonal coaching
Mensen worden weer ondernemend en enthousiast!

Leren reflecteren op je eigen functioneren is een belangrijk doel van coaching. Het eigen vermogen om je zelfstandig te ontplooien en te ontwikkelen wordt gestimuleerd. Je coach fungeert hierbij als klankbord om nieuwe keuzes mogelijk te maken.

Verschillende creatieve-en intuïtieve werkvormen worden in het coachingsproces gebruikt om andere mogelijkheden te ontdekken. 

Een coaching traject bestaat uit een oriënterend gesprek en minimaal 6 begeleidingsgesprekken van 1,5u.

Personal coaching: voor oudere werknemers, die duurzaam inzetbaar willen blijven op een vitale manier. Medewerkers, leidinggevenden en professionals, die een lastige werksituatie willen oplossen.
Een persoonlijk beleefde verstoring van de prive-werkbalans kan ook een aanleiding zijn voor deze vorm van coaching.

Supervisie/mentoring

Supervisie is een begeleidingsmethode die is gericht op de verdere ontwikkeling van de beroepsbekwaamheid van professionals. Er vindt reflectie plaats via de kritische leermethodiek, waarin visie, houding en vaardigheden aan elkaar worden gerelateerd.

Mentoring is een supervisievorm waarin professionals zelf een training of coaching uitvoeren en daarover willen reflecteren met een externe deskundige. Een leercontract met duidelijke ontwikkelthema’s vormt de basis van dit traject. Geschikt voor professionals met supervisie ervaring, individueel of in een kleine groep.

Managementcoaching: De manager, directeur of een managementteam wordt begeleid bij een organisatieverandering, functieverandering of bij beleidsontwikkeling.

Deze coaching is bedoeld voor leidinggevenden die geadviseerd willen worden bij het aansturen van de organisatie of willen reflecteren op hun eigen functioneren en rolverandering.

Ondernemerschapscoaching: Voor startende en doorstartende ondernemers die ondersteuning willen bij het vinden van hun persoonlijke ondernemersmissie en de realisatie daarvan.