Teamcoaching

Training in samenwerking

“Ans is een gedegen, integere en zeer deskundige teamcoach; iedere bijeenkomst is er wel een doorbraakje. Ans legt de vinger op de zere plek, met een zekere lichtheid en met humor. Ze weet bij iedereen de juiste toon te vinden”

Een succesvol team is meestal een lerend team, waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, openheid en eerlijk zijn, aandacht voor zingevende elementen in het werkklimaat, vaardigheden zoals reflecteren, analyseren; een hecht team waarin vertrouwen, dialoog en discussie centraal staan.

Teamworkshop
Is het team wat ingedut of passief?

Een speels uitje met groepsactiviteiten helpt om weer energie te krijgen en betrokkenheid bij elkaar. Het is leerzaam en verbetert de sfeer!! Een halve dag waarin aan allerlei onderwerpen aandacht besteed kan worden zoals Vitaal ouder worden in leven en loopbaan, inspiratiebronnen, feedback, teamwaarden, plezierig samenwerken,  inspelen op veranderingen, omgaan met verschillen .

Intervisiecoaching
Een duurzaam effect bereiken met teamgenoten?

In 3 tot 6 bijeenkomsten van 2 uur ontstaat een werkbare intervisiegroep!
Intervisie is een praktijkgerichte vorm van zelfsturing, om te leren van elkaar en een gestructureerde wijze van collegiale advisering en probleem-oplossing. In een vaste, kleine groep met functiegenoten worden actuele werkproblemen besproken en geanalyseerd. De deelnemers zijn autonoom werkende professionals of collega’s met dezelfde functie in het bedrijf.

Voorwaarden voor succes zijn: vertrouwen, respect, bereidheid om iets van jezelf te laten zien, wederkerigheid, gemeenschappelijke ervaring binnen het vak, hiërarchisch onafhankelijk zijn.

Het resultaat van externe begeleiding is een volledig zelfstandige intervisie groep! Basisvaardigheden en gesprekstechnieken worden systematisch getraind in 3 tot 6 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur.
De voorzitter(tijdelijk de externe begeleider) heeft als taak om de structuur te bewaken, leervragen op te sporen en de groepsleden te stimuleren om buiten de comfortzone te gaan denken.

Verschillende organisaties hebben al gebruik gemaakt van Intervisie-en organisatie coaching sinds 1995:

Ans van Holst Post-HBO opleidingen loopbaanadviseur/coach: intervisiecoaching voor Loopbaanprofessionals(5 groepen)
Nova college Amsterdam: Intervisie training voor Teamleiders Ernst&Young: Training conflicthantering en intervisievaardigheden; intervisiecoaching voor interimmanagers
Onderwijsraad: Intervisieleergoep van AZ team(werkreflectie); Workshops
Mobiliteitscentrum Gemeente Rotterdam: mentoring van Carrierecoaches
Jeugdzorg Team JR/HK: Intervisie-teamcoaching
Binnenbuiten: teamdag voor architecten ” ondernemen met inspiratie”

Werkreflectie
Is er een structurele verankering van de samenwerking in de cultuur gewenst?

Werkreflectiebijeenkomsten zijn een succesvolle vorm van teamcoaching om samenwerking van het team te verankeren in de organisatie. Een doorlopende begeleide intervisiegroep van teamleden. De frequentie is 4 keer per jaar. Dat betekent, dat ieder teamlid aan de beurt komt om zijn of haar werksituatie als casus in te brengen. En er ruimte is om inhoudelijke organisatiethema’s te bespreken en teamdoelen te evalueren. Afwisselend is er een teamworkshop van 1 dagdeel op een externe locatie.

Resultaat: er is een team ontstaan met een open en hechte band dat elkaar beter heeft leren kennen, dat meer vertrouwen in en aandacht voor elkaar heeft, begrip heeft voor elkaar, en samen open naar nieuwe situaties durft te kijken. (voorbeeld Team AZ, Onderwijsraad)

Ondernemen met Inspiratie, incompany & maatwerk
Workshop voor kleinschalige bedrijven met een team van interdisciplinaire professionals, die hun marketing willen verbeteren.

Coaching van bedrijfsteams, die ondernemingszin willen stimuleren, op zoek zijn naar nieuwe markten en een positief samenwerkingsklimaat. Er wordt een interactieve  en creatieve werkwijze gehanteerd in een workshop van 1 of 2 dagdelen.

Het programma wordt afgestemd op de vraagstelling en de thema’s van het bedrijf.

Resultaten o.a.: Het gevoel, dat we kunnen doorzetten als team; gezamenlijk aangaan van iets nieuws en het durven nemen van risico’s; het zien van gezamenlijke kansen, ideeen en oplossingen.

Lees meer