Wat is organisatie coaching?

Organisatie coaching is verbindingen leggen

Als organisatie coach ben je vooral bezig met het organisatieniveau (macro) en unit-of afdelingsniveau (meso). Een coach werkt vaak op micro niveau (persoonsgericht).

In het opleidingstraject Organisatie Coach, gaat het om de verbinding tussen de organisatiecontext en het coachen van individuele medewerkers of teams.

Wat doe je als organisatiecoach en met welk effect

  • Je stelt vragen om patronen/interacties te laten herkennen en deze om te buigen. Je doet interventies die patronen in de organisatie ontregelen en doorbreken, maar nog wel door het systeem worden geaccepteerd
  • Je maakt belemmeringen zichtbaar, die gewenst veranderingen tegenhouden
  • Je versterkt het lerend vermogen van de organisatie en bent sparring partner voor mensen op sleutel posities in de organisatie
  • Je kunt een goede analyse maken van wat er werkelijk speelt en doet interventies om tot effectief gedrag te komen

Resultaten in de organisatie

  • Het lerend vermogen neemt toe. Nieuwe idee├źn vinden gehoor en mensen herkennen weerstanden die leren en samenwerken in de weg staan
  • Discussies of problemen herhalen zich minder omdat medewerkers opener en transparanten durven zijn (vertrouwensbasis)
  • Problemen zijn bespreekbaar en belanden minder vaak in de doofpot
  • De grenzen van veranderbaarheid worden zichtbaar
  • Iedereen werkt met meer plezier en voldoening