50+ Nou en.. coachen van ouderen in hun (levens)loopbaan

Workshop voor(loopbaan)coaches, HR en Zorg-professionals
Ans van Holst en Sonja Cunes

Datum in overleg met geïnteresseerden

Doel
Op een creatieve, luchtige manier leren om oudere werknemers biografisch te coachen en ervaren dat de biografische methode direct inzicht en ruimte geeft. Zingeving- en toekomstmogelijkheden komen snel in beeld!

Bij veel ouderen van 55-Plus, leven vragen als:

Hoe blijf ik gemotiveerd in mijn werk tot mijn pensioen? Hoe blijf ik dichtbij mijn eigen krachtbronnen? Wat laat ik achter? Hoe ben ik meer van betekenis voor anderen? 
Ben ik soms ineens een lastige oudere werknemer? Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe zet ik die gericht in?
Gezond en productief aan het werk blijven, wat betekent dat voor mijn Vitaliteitsbalans?

Vooral onderzoek naar hoe je kunt schenken vanuit je kern is van belang. Stil staan bij de oogst van het verleden en de verbinding met de toekomst zijn de levensthema’s.

Werkwijze
Kleine groep( 6). Interactief werken met praktijkvoorbeelden, eigen dilemma´s en biografisch coachen 50+die van oudere cliënten.
Tekenen, verbeelden, schrijven en mindfullness oefeningen.

Inhoud
Levenspanorama, je eigen levens- en loopbaanverhaal

Zonder oordeel betekenis leren geven aan verbanden in de levensloop

Kleurensymboliek; Metaforen en Polariteiten

Binnen- en buitenwereld: waar zit mijn kracht- en inspiratiebron, hoe binnen- en buiten met elkaar verbinden?

Levensfasen en thema´s, zingevingsvragen in de levensfase 55+, verschillen tussen mannen en vrouwen

Specifieke aandachtspunten voor coaching/counseling van ouderen

Toekomstgerichte opdrachten,werk maken van je ’droom (verbeelden), je levenssymbool als kunstwerk en een actieplan van de coach

Kosten: 2 dagdelen, 335 euro incl. syllabus, e-coaching, borrel en lunch

Locatie: Djoj, Rotterdam-NoordAanmelden

Programma en informatie: bel Ans  06 254 463 60

Lees alvast,
Prinsenberg G(2014). Het belang van het levensverhaal in de derde leeftijd. http://www.swpbook.com/index.phpO

Blog: Gevangen in een fuik…….

Verder: Workshop Biografisch coachen met plezier! Opleiding Biografisch coach

Aandacht voor jezelf, uitdagingen en doelen stellen = vitaliteit

 

Vervolgochtend naar keuze over Rituelen bij Transities en Verlies- en rouw